hsct/stamceltherapie/stemcelltherapy

Wat is Hematopoietische stamceltransplantatie (aHSCT)?

aHSCT staat voor autologe hematopoietische stamceltransplantatie. Bij deze behandeling worden stamcellen gebruikt die aanwezig zijn in het beenmerg en in het bloed, zogenaamde hematopoietische cellen. Autoloog betekent dat de stamcellen van de persoon zelf worden gebruikt.

Het doel van HSCT is het afweersysteem “resetten”, zodat ontstekingscellen niet langer de hersenen aanvallen, zoals het geval is bij mensen met een actieve vorm van MS. Stamcellen zijn erg belangrijk voor het repareren van schade in het menselijk lichaam. Vanuit stamcellen kunnen verschillende andere soorten cellen ontstaan. In dit geval worden stamcellen uit het bloed gebruikt, deze kunnen verschillende type ontstekingscellen vormen en daarmee het afweersysteem opnieuw opbouwen. Dit type stamcel kan echter geen organen of weefsels herstellen. HSCT kan daarom echte zenuwschade niet herstellen.

ENGLISH

What is Hematopoietic Stem Cell Transplantation (aHSCT)?

aHSCT stands for autologous hematopoietic stem cell transplantation. This treatment uses stem cells that are present in the bone marrow and blood, called hematopoietic cells. Autologous means that the person’s own stem cells are used.

The goal of HSCT is to “reset” the immune system so that inflammatory cells no longer attack the brain, as is the case in people with active MS. Stem cells are very important for repairing damage in the human body. From stem cells, several other types of cells can arise. In this case, stem cells from the blood are used, these can form different types of inflammatory cells and thus rebuild the immune system. However, this type of stem cell cannot repair organs or tissues. Therefore, HSCT cannot repair real nerve damage.

https://www.dvcstem.com/post/stem-cell-therapy-for-ms