BLOG

deze website is inmiddels een week oud. Om deze Crowd funding’s actie te realiseren, komt er best wel veel bij kijken. En dat gaat ook best wel veel tijd inzitten. Zo heb ik deze website gebouwd (met een beetje hulp van Erwin), is er een Facebookpagina, Twitter account en heb ik mijn website ook gedeeld op LinkedIn. Verder is de stichting gedeponeerd bij de notaris, KvK en de belastingdienst. Ook hebben de eerste mensen geld gedoneerd, waarvoor mijn hartelijke dank. Ik heb ook donaties gekregen van mensen van wie ik het absoluut niet verwacht had. Maar ik ben er nog lang niet en heb nog een lange weg te gaan om het geld bij elkaar te krijgen.

This website is now a week old. There is a lot involved in realising this crowd funding action. And it takes a lot of time too. I have built this website (with a little help from Erwin), there is a Facebook page, Twitter account and I have also shared my website on LinkedIn. Furthermore, the foundation has been deposited at the notary, the Chamber of Commerce and the tax office. Also, the first people have donated money, for which I am very grateful. I have also received donations from people I had absolutely not expected this from. But I am still far from finished and I still have a long way to go to get the money together.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *